Telefon: 30 71 74 40
E-mail: post@hellepetersen.dk

Det kommunikerende hospital

Det er ikke nok, at hospitaler sætter fokus på patientkommunikation. Det er lige så vigtigt at prioritere den interne kommunikation mellem ledelse og medarbejdere og faggrupperne imellem. I denne bog sætter erhvervsforsker Helle Petersen fokus på forandringskommunikation: et værktøj til at skabe en konstruktiv kommunikationskultur, der ruster organisationen til de forandringer, som hospitalernes ledere og medarbejdere står over for i de kommende år.

Det kommunikerende hospital er bygget op om to grundantagelser. For det første, at et troværdigt omdømme starter indefra. Ifølge forfatteren er der nemlig stor sammenhæng mellem intern og ekstern kommunikation. For det andet, at den interne kommunikationskultur smitter af på patienttilfredsheden. Ikke mindst fordi en del af den interne kommunikation foregår i patienternes påhør. Der er derfor et stort behov for strategisk kommunikationstænkning på afdelingsniveau, så man tænker patientens oplevelse ind i den interne kommunikation.

Køb bogen

Kommunesammenlægning: Råd og redskaber til intern kommunikation

Denne lille bog gennemgår fire succesfaktorer i god forandringskommunikation. Den giver inspiration til de ledelsesgrupper, der godt ved, at kommunikationen er vigtig - men mangler konkrete redskaber til at gøre det så godt som muligt.

Journalisten: Alt i alt en anbefalelsesværdig lille bog med nogle gode hurtige og konkrete råd i sammenlægningsfasen.

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen: Åben og klar kommunikation mellem ledere og medarbejdere er helt afgørende for at kunne høste kommunalreformens fordele. Mange ledere vil have stor gavn af at få inspiration i form af erfaringer og konkrete redskaber, så de kan ruste sig til dette arbejde.

Anker Boye, næstformand i Kommunernes Landsforening og borgmester i Odense Kommune: "Forandring fryder" siger det gamle mundheld. Men der skal mere end held til, hvis sammenlægningsprocessen skal blive en succes. God kommunikation mellem politikere, ledere og medarbejdere er en grundlæggende forudsætning. Denne bog er et inspirerende og direkte anvendeligt bidrag til forandringsprocessen.

Køb bogen

Strategisk kommunikation. Kvalitetsstyring og måling

Bogen beskriver kvalitetsstyring og måling af kommunikation som aktiviteter, der på hver sin måde kobler virksomhedens kommunikationsarbejde sammen med den overordnede strategi og ledelse. Men hvordan arbejder man strategisk med virksomhedens kommunikation? Og hvordan dokumenterer kommunikationsafdelingen, at den er den nye strategiske rolle værdig?

Professor Steen Hildebrandt: ”Det er ret imponerende, hvad Helle Petersen kan nå på mindre end 100 små sider. Bogen er skrevet i et præcist og let læst sprog. Det er branding, kommunikation, kvalitet og måling, der er i centrum, store og komplicerede emner, som det lykkes for forfatteren at få præsenteret og bundet sammen på en sådan måde, at man sidder med fornemmelsen af en afrundet fremstilling”.

Køb bogen

Forandringskommunikation

Hvad er god forandringskommunikation? Hvordan planlægger man en effektiv og konstruktiv proces, der både tager hensyn til medarbejdernes behov for god kommunikation og til ledernes mulighed for at være troværdige ”forandringsagenter”? Denne bog er en let redigeret udgave af den første danske ph.d.-afhandling om forandringskommunikation. Afhandlingen er resultatet en erhvervsforskeruddannelse, som er gennemført i et samarbejde mellem forfatteren, Københavns Universitet og Novo Nordisk, hvor bogens gennemgående case stammer fra.

 

Steen Hildebrandt, professor ved Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus, i Børsen d. 23. marts 2001: "Bogen og projektet drejer sig i væsentlig grad om topledelsens kommunikation, om formidlingen af budskaber og værdier fra topledelsen til den store organisation. Og det er ét af denne bogs bidrag, at den så klart viser, at der er forskel (men også ligheder) på kommunikation i en stor organisation med flere tusinde medarbejdere og en lille organisation med nogle snese eller nogle få hundrede medarbejdere."

Køb bogen

De 12 bud

I De 12 bud - danske topledere om kommunikation giver tolv topledere fra helt forskellige brancher deres individuelle bud på kommunikationens betydning. Budskaberne er enkle og direkte: Nærvær, åbenhed og personlig stil er nogle af de centrale kodeord, hvis man vil være en god kommunikator. De tolv topledere sætter med personlige beretninger og eksempler flere nuancer på kommunikationens betydning - og de er ikke bange for at indrømme, at de til tider er blevet klogere af ubehagelige erfaringer.

Professor Majken Schultz: ”Forfatterne har skabt en enestående og meget stimulerende bog. Den giver et indblik i toplederes tanker bag kommunikationen krydret med mange gode eksempler på, hvordan netop deres perspektiv gør en forskel. Bogen viser mangfoldigheden i danske virksomheders kommunikation og indeholder værdifuld inspiration til både ledere og studerende”.

Læs bogen

Det sku’ vær’ så godt
Organisationskommunikation, cases og konsekvenser

Kommunikationen er i disse år i fokus i de fleste organisationer, ofte under overskrifter som holisme, troværdighed og organisationsudvikling. Men hvordan bliver disse flyvske begreber til konkret praksis, og hvilke faldgruber risikerer man at dumpe i? Bogen søger at give nogle af svarene ved at give input til såvel de store, visionære strategier som det nære, daglige arbejde med at kvalitetssikre virksomhedens kommunikationsprocesser.

Kommunikationschef Anne-Marie Skov, Novo Nordisk (nu direktør i Carlsberg): ”Det er første gang, jeg læser en undervisningsbog i kommunikation som på den måde forener den moderne kommunikationsteori med klassiske tekstanalyser og retorik – og det ægteskab kommer der et herligt barn ud af, som kan blive til glæde for både teoretikere og praktikere. At bogen tillige er velskrevet og til at forstå, er jo ingen skade til, når den nu handler om det at kommunikere”,

Køb bogen

Den kommunikerende organisation

I denne bog er ordet givet til nogle af landets førende kommunikationsforskere fra universiteter og handelshøjskoler. Ordet har været frit - kun omdrejningspunktet har ligget fast, nemlig at artiklerne skulle illustrere både dybden og bredden af den kommunikerende organisation.

 

Bogen har bidrag af Johan Peter Paludan, Hans Gullestrup, John Kuada, Erik Johnsen, Steen Hildebrandt, Jørn Lund, Kim Schrøder og Erik Hansen.

Køb bogen