Helle Petersen

“Når den interne kommunikation fungerer, er der fokus på kerneopgaven via engagerede medarbejdere og professionelt samarbejde. Effektiv forandring kræver strategisk kommunikation på alle ledelsesniveauer.”

Helle Petersen, ph.d., MPO
Kommunikationsforsker og -rådgiver