Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning, coaching og kompetenceudvikling indenfor et bredt spektrum af kommunikationsudfordringer.

Jeg kan hjælpe med strategisk udvikling af jeres kommunikationskultur og ledelseskommunikation til gavn for både bundlinje, omdømme, forandringsparathed og medarbejdertrivsel.

Jeg tilbyder ledelsesrådgivning og målrettet kompetenceudvikling for direktioner, mellemledere, nøglepersoner og frontlinjemedarbejdere. Opgaverne spænder fra foredrag over workshops, kurser og temadage til længerevarende udviklingsforløb.

Mine offentlige kunder hjælper jeg fx med at styrke arbejdspladsens interne kommunikation og det professionelle samarbejde til glæde for både arbejdsmiljø og mødet med borgeren.

Mine private kunder har ofte brug for strategisk rådgivning og hands-on hjælp til planlægning af kommunikationen i en forandringsproces eller implementering af nye organisatoriske tiltag, IT-systemer, kundeprogrammer el.

Endelig tilbyder jeg hjælp til stabsfunktioner (HR, Kommunikation, IT, Jura mm.) som ønsker at skærpe deres rolle og styrke gennemslagskraften i den interne rådgivning. Herunder individuel coaching til rådgivere der ønsker at arbejde med en konkret problemstilling eller at udvikle sig i rådgiverrollen fagligt og personligt.