Kommunikation i sundhedsvæsenet

Jeg har forsket i hospitals- og sundhedskommunikation i 20 år. Jeg har undervist sundhedspersonale med afsæt i min viden om det gode møde mellem patient og sundhedsprofessionel og været med til at etablere Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet.

Temaer er bl.a. patientkommunikation, ledelseskommunikation på hospitaler, hygiejnekommunikation og den inter-kollegiale kommunikations betydning for patientsikkerhed og patienttilfredshed.

Bogen ”Det kommunikerende hospital” bygger på mine første forskningsprojekter fra Bornholms Hospital og Bispebjerg Hospital. Siden er flere kommet til i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Odense Universitetshospital og Region Midtjylland.

God patientkommunikation i praksis er lavet i samarbejde med Region Midtjylland, Regionshospitalet Randers og professor Steen Visholm fra Roskilde Universitet (2013 – 2015).

Hjemmesiden ”Patientkommunikation” er et af resultaterne af projektet, der også er omtalt i artiklen ”Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?” og i interviewet ”Patienterne vil have os til at lytte” i Sygeplejersken.

Fra intention til implementering: Hvordan styrkes kommunikationen med patient og pårørende via lokalt initierede forbedringstiltag? er lavet i samarbejde med Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital (2016 – 2017)

Hygiejnekommunikation på en hospitalsafdeling er lavet i samarbejde med Odense Universitetshospital og lektor Susanne Kjærbeck fra Roskilde Universitet (2013-2014).

Kommunikation er en forudsætning for at forbedre hygiejnen på hospitaler” er publiceret i Ugeskrift for Læger.

Kommunikationsrådgivning i hospitalsvæsenet. Hvordan understøttes den patientfokuserede kommunikationskultur af kommunikationsafdelingen? er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden (2012-2013).

Tre typiske fælder, som kommunikationsrådgivere går i” er et interview om projektet på videnskab.dk.

Studiet er publiceret i antologien ”Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale” (Samfundslitteratur, 2014) og blev startskuddet til min interesse for rollen som rådgiver, der er i 2018 mundede ud i bogen ”Slå til! Den effektive rådgivers DNA” (Gyldendal, 2018). Se bøgerne.

Forandring i patientkommunikation. Hvordan udvikles kommunikationskulturen på afdelinger med lav patienttilfredshed? er lavet i samarbejde med Region Sjælland (2009-2011).

Kommunikationskulturen er ledelsens ansvar” er udgivet i antologien Sund Ledelse (Danske Regioner, 2012).

Projektet mundede ud i et stadigt gældende kodeks for patientkommunikation i Region Sjælland: ”Klar Tale”.

Udvikling af kommunikationskulturen på Bispebjerg Hospital. Hvad kendetegner den interne kommunikation på afdelinger med hhv. høj og lav patienttilfredshed?” er lavet i samarbejde med Bispebjerg Hospital (2005 – 2006).
Læs om projektet i her.

Patientkommunikation. Hvordan kan Bornholms Centralsygehus gøre det bedre set fra medarbejder- og patientperspektiv?” er lavet i samarbejde med Bornholms Regionskommune (2005).
Læs om projektet i ”Det kommunikerende hospital”