Mellemlederens kommunikation

Igangværende projekt:
”Mellemlederen i forandring: udfordringer og muligheder i krydsfeltet mellem strategisk kommunikation og psykodynamisk organisationspsykologi”.

Med Nævnenes Hus, Odsherred Kommune (Genbrugsstationer) og Viborg Kommune (Park & Vej) som samarbejdspartnere forsker jeg i, hvordan mellemlederens kommunikation kan styrkes.

Viborg Kommune 2019: ”Park & Vejservice med i forskning om kommunikation”